Vi khuẩn HP có vai trò gì trong việc phát bệnh viêm loét dạ dày

Vi khuẩn HP    Vi khuẩn HP là tên gọi nhanh của các thầy thuốc chỉ một loại khuẩn có tên là: Helicobacter pylori. Đây là vi khuẩn có hình que xoáy ốc H.Pylori sống ký sinh ở thượng bì niêm mạc dạ dày người. Đây là một loại xoắn khuẩn có khả năng sống trong lớp nhầy của …